Menu U bevindt zich hier: De vereniging

De vereniging

Een verhaal over het ontstaan van de Watersport Vereniging Weesp mag op onze website natuurlijk niet ontbreken.

Omdat in de loop der tijd leden komen en gaan, valt het niet mee om de ontstaansgeschiedenis volledig te achterhalen. Gelukkig zijn er nog leden die het begin hebben meegemaakt. Eén van de leden heeft het voortouw genomen om het ontstaan van onze vereniging te beschrijven. De geschiedenis van de vereniging moeten we koesteren en zeker niet vergeten. Juist aan de bereidwilligheid en inzet van deze mensen hebben we tot op de dag van vandaag een ligplaats in onze mooie verenigingshaven.
De mensen die toen hun inzet hebben getoond en tijd noch moeite hebben gespaard een haven te laten bouwen verdienen het om niet vergeten te worden.

De start van een watersportvereniging in de Gemeente Weesp op 4 mei 1977

In de midden 70-er jaren van de vorige eeuw, kwam de watersport in opbloei, ook in de omgeving van Weesp. Een aantal lieden meerden hun scheepjes af tegen de groene gras dijk aan de westzijde van de werkhaven van Weesp. Al gauw werd duidelijk dat hier op deze locatie een haven moest komen voor de watersport/recreatievaart. 
 
Er werd een groep mensen samengesteld en hieruit werd ook een dagelijks bestuur met werkgroepen gekozen. Om dit alles officieel te maken stapte het bestuur naar de notaris in Weesp en de Kamer van Koophandel op 4 mei 1977, om deze voortvarende stap op papier te zetten. Zodoende werden de statuten op 15 februari 1978 bekrachtigd. In overleg met de gemeente Weesp werd een perceel water bepaald en een deel van de gras dijk, dit te gaan huren voor de komende 10 jaren.
 
Met deze kadastrale punten, kon een tekening gemaakt gaan worden van de te bouwen haven met steigers en afmeerpalen, voor zo'n 80 schepen in diverse afmetingen. Een en ander werd in de omgeving van watersportminnend Weesp al snel bekend en werden vele mensen lid van de Watersport Vereniging Weesp. En zo werd het alsmaar drukker met scheepjes aan de grasdijk in de werkhaven.
Het havenplan werd voorgelegd aan diverse aannemers en met dit kostenplaatje stapte het dagelijks bestuur naar de plaatselijke bank, om hiervoor een lening over 10 jaar voor aan te vragen en deze aanvraag werd gehonoreerd.
 
Gedurende 1977 / 1978 werd de haven aangelegd en tevens voorzien van stroom en water en beschikte de Watersport Vereniging Weesp over een prachtig aangelegd havencomplex. Al spoedig daarna kwam er een clubhuis ( container ) op een dekschuit en was het plaatje compleet.
 
De haven met het oude clubhuis, gelukkig is er in het huidige clubhuis meer ruimte
 
 
Na de oprichting in mei 1977 en het tot stand komen van een complete haven voor zo'n 80 schepen inclusief de aanleg van stroom en water, kon de WVW haar toekomst met een goed gevoel tegemoet zien. In die tijd gebeurde weinig op de WVW haven. Zo af en toe een bestuurswisseling en een nieuw gezicht van een havenmeester, want per slot zijn havenmeesters het aanspreekpunt op een haven. Het verliep allemaal naar wens en zodoende was er ook weinig te klagen door de leden.
 
En om u de waarheid te vertellen: ze kunnen vaak vast wel lastig zijn, die leden. Zich niet houden aan de reglementen die er zijn afgesproken met z'n allen op Ledenvergaderingen. Boot slecht afmeren, onnodig stroom en drinkwater verspillen, schuren, slijpen en ga zo maar door. Maar het ligt altijd aan het bestuur of een havenmeester, nooit aan de leden.
Gelukkig verloopt het uiteindelijk toch allemaal naar wens en zodoende kon er bij het 10-jarig bestaan van de WVW een groots feest worden gevierd. Aan boord van het partyschip de "Alcmaria" werd er vanuit de WVW-haven met zo'n 140 gasten aan boord uitgevaren richting de Amsterdamse haven. Er werd aan boord, gegeten gedronken en gedanst, tjonge dat was me een feest en iedereen gelukkig toen in de kleine uurtjes, weer werd afgemeerd in de WVW haven.
 
Viering van het 10 jarig bestaan van Watersport Vereniging Weesp
 
De jaren kabbelden voort en zo tegen eind van de jaren 80 begonnen de houten steigers toch ook wel hier en daar slecht te gaan worden. Hier en daar een nieuw plankje en zo kon die wel weer. Het toenmalige bestuur had al overwogen te gaan uitkijken naar de mogelijkheden van nieuw aan te leggen steigermateriaal, vast of drijvend allebei als optie en zodoende werden hier en daar al wat prijzen opgevraagd bij wat aannemers om een indicatie te krijgen wat de kosten zullen gaan worden. Onze penningmeesters hadden het in de afgelopen jaren bijzonder goed gedaan, ondanks schuld inlossen vanwege de lening, konden zij en de leden er voor zorgen dat er inmiddels een aardig banksaldo was ontstaan om de eerste grote uitgaven te kunnen betalen.
 

Vernieuwing van onze haven

En toen meldde zich een projectontwikkelaar en de Gemeente Weesp met plannen voor de toekomst van het overige water rond onze haven. De projectontwikkelaar had tekeningen van hoe de gemeente haven er uit zou moeten komen uit te zien, inclusief woningen en een aangepaste jachthaven. De gemeente Weesp had hier wel oren naar en zodoende werden wij de WVW benadert wat verder te doen. Uit de tekeningen blijkt dat de WVW haven meer zuidelijk moet komen te liggen. Uit de gesprekken met projectontwikkelaar en Gemeente blijkt dat wij in ieder geval in beeld blijven en ook vanuit de dijk verder het water / haven in kunnen.
 
Na goedkeuring van de gemeente aan de projectontwikkelaar, konden wij een havenplan gaan maken omdat nu ook bekend was wat de kadastrale punten waren waarbinnen wij moesten blijven. Er werd een nieuw haven ontworpen en getekend waarbij wij van 100 ligplaatsen naar zo'n 125 ligplaatsen konden groeien. De gemeente en projectontwikkelaar waren akkoord met onze plannen. En hieraan hing best wel een aardig prijskaartje omdat er ook gekozen was voor drijvende steigers aan stalen afmeerpalen. Wij moesten er ook rekening mee houden, dat wij eventueel nog zo'n 5 meter verder de haven in moesten, wanneer de drie geplande flats aan het einde van de dijk ook uitgevoerd zou gaan worden omdat dan de dijk een brede toegangsweg zou moeten worden naar die drie flats.
 
Eerder kon u lezen dat de WVW-penningmeesters het goed hadden gedaan en zodoende beschikte de WVW over een flink saldo bij de bank. De projectontwikkelaar werd door ons medegedeeld dat hun plannen ons toch wel op de nodige kosten hadden gejaagd en zodoende werd door ons de WVW om een flinke bijdrage gevraagd in de te maken onkosten. Na een tijd van onderhandelen en hulp van de gemeente konden wij uiteindelijk het glas gaan heffen daar wij er toch zijn uitgekomen met de projectontwikkelaar en de gemeente. De gemeente zou ook garant staan voor de lening die moest worden afgesloten. Daardoor konden wij bij de Bank voor Nederlandse Gemeente een lenming krijgen tegen een zeer laag rentetarief voor 10 jaren.
 

 

 

 

 

 

 

De sloop van de oude haven in volle gang

Wij konden dus aan de slag en werden windsterkteberekeningen gemaakt voor de te gebruiken 
stalen ankerpalen waaraan de steigers en zo'n 125 boten liggen afgemeerd. Ook moest er een plan gemaakt worden, wanneer gaan wij starten en waar laten wij al die boten. Begin 1990 werd er gestart met het slopen van de oude houten steigers en slaan van de eerste stalen ankerpalen.
 
De eerste stalen palen werden het water en de bodem ingeheid door de aannemer. Als eerste werd er ook nog een sterkte proef gehouden, daar waar nu de haveningang zich bevindt. De bakboordpaal werd er ingeheid, ja met een lengte van totaal 25 meter, dit om de zandplaat die zich onder de haven bevindt te kunnen bereiken, daar 4 a 5 meter in en vervolgens meters slik, dan 5 à 6 meter water en dan nog een meter of 4 boven water uit. Hieraan werd het werkschip van de aannemer aan vastgemaakt en vervolgens vol gas er aan trekken maar de paal bleef keurig recht opstaan. Het werk vorderde gestaag en er was veel medewerking van de leden voor het tijdelijk verplaatsen van hun boten. De eerste drijvende steigers werden aan de ankerpalen vast gemonteerd hier en daar ook al de vingersteigers en afmeerpalen, het begon er aardig op te lijken. 

In een tijdsbestek van een half jaar waren zowel de A- als de B-steiger compleet, inclusief water en stroom. De korte steigers C en D werden in een 2e fase aangepakt, te veranderen van hout naar drijvend materiaal en volgde snel hierop, dit had ook te maken met de winter die naderde. Uiteindelijk was de gehele klus binnen een tijdsbestek van 14 maanden gerealiseerd en beschikte de WVW dan ook over een zeer moderne haven met mooie brede hoofdsteigers en vingerpieren, voldoende stroompalen en ook per hoofdsteigers over voldoende watertap punten.
Op 15 mei 1993 kon de haven dan ook officieel in gebruik worden genomen en hiervoor hadden wij ook uitenodigd: de wethouder van de gemeente Weesp die ons bij alle onderhandelingen tussen gemeente en projectontwikkelaar had bijgestaan.

 Wethouder Cor van der Poel

 

Uiteraard werd hier ook een feestje aan vastgeknoopt want per slot, daar moest op gegeten en gedronken worden.


 

En dan... een nieuw clubhuis

De WVW kon ook een aantal nieuwe leden verwelkomen daar de haven nu over meer grotere boxen beschikte. Ja, wat een ieder nu wel opviel was dat het clubgebouw (die dekschuit met die groene container er op) toch wel een beetje misstond en zodoende kwamen de vragen, kunnen wij nu ook niet voor een wat knapper clubgebouw gaan lobbyen bij onze leden. Een ieder was er wel een voorstander van en er waren idee-en voldoende maar helaas geen geld, ja nog wel wat wisselgeld was er over gebleven maar niet voldoende om dit geheel te kunnen financieren.
 
Uiteindelijk werd er een ALV datum geprikt over de financiering van het clubgebouw en inmiddels waren enkele bestuursleden al in onderhandeling met een ponton-leverancier en aannemer voor het gebouw, dat er op moest komen te staan, inclusief 2 toilet groepen + douchegelegenheid. Zodoende wist het bestuur wat de kosten zouden worden en kon e.e.a. ook goed worden uitgelegd op die ALV.
 
Iedereen op deze ALV was ervan overtuigd dat het clubhuis er ook moest komen en zo werd op deze ALV het voorstel van het bestuur de contributie te verhogen met doel het geheel te kunnen financieren zonder slag of stoot direct aangenomen door alle aanwezigen. Hij die, ik mag wel zeggen, een zeer lange tijd onze penningmeester is geweest bedacht een zeer toepasselijke naam voor het nieuwe clubhuis: 't Megapunt.
 

Binnen een jaar was dit allemaal geregeld en konden wij het nieuwe clubhuis gaan inzegenen. Ik mag u best mededelen dat ik al deze ontwikkelingen binnen de WVW met het grootste genot heb mogen meemaken en ook mijn bijdrage hieraan heb kunnen verlenen. De WVW wens ik dan ook voor de toekomst veel geluk en veel positiefs toe vanuit alle leden.

Met groet,
Martin Breurken.

Het bijbehorende krantenartikel kunt u hier bekijken en lezen.