Menu U bevindt zich hier: De vereniging > Bestuur

De leden van het bestuur

Het bestuur van onze vereniging bestaat uit vijf personen. Elk bestuurslid heeft zo zijn/haar taak.

Maar de bestuursleden zijn natuurlijk ook gewoon leden van onze vereniging. Hebt u ze nog niet persoonlijk ontmoet, spreek ze dan gerust aan en maak een praatje met ze. Zonder uitzondering zullen zij dit waarderen. Ook voor vragen, wensen en opmerkingen kunt u bij hen terecht.
 

Voorzitter
Marc Feeterse

e-mail: voorzitter@...

 

 • Algemeen aanspreekpunt
 • Strategie en beleid
 • Vertegenwoordiging extern
 • Coördinatie contacten intern/externSecretaris
Janny Wendel

e-mail: secretaris@...

 • Ledenadministratie
 • Postbehandeling
 • Contacten intern/extern
 • Vergaderingen (organiseren en vastleggingen)
 • Verenigingsarchief
 • Verzekeringen
 • VergunningenPenningmeester
Riccardo di Bucchianico

e-mail: penningmeester@...

 • Financieel beleid
 • Financiële administratie
 • Financiële verslaglegging
 • IT-zaken 
 • Inkoop 

Havenmeester
Ron van Gaelen

06 - 1122 4814

e-mail: havenmeester@...

 • Beheer van de haven
 • Contact met leden en passanten
 • Incasseren passantengelden
 • Veiligheid in de haven
 • Organiseren havendienst 

Kantinebeheer
Greetje ten Teije-Voorn

e-mail: kantine@...

 • Beheer kantine
 • EvenementenAlle e-mailadressen zijn ...@wv-weesp.nl