Menu U bevindt zich hier: Vaarregels > Binnenvaart Reglement > Cardinale markering

Cardinale betonning

Cardinale betonning geeft aan waar zich obstakels bevinden in het water. Je kunt hierbij denken aan zandbanken, wrakken of andere gevaren voor de scheepvaart. De naam van de boei geeft de ligging aan van het veilige vaarwater wat aan die zijde gepasseerd moet worden.

De belangrijkste kenmerken van de cardinale betonning zijn het topteken wat altijd bestaat uit twee kegels, en het licht (wit), bestaande uit een groep Q (flikkerlicht) of VQ (snelflikkerlicht)

 We spreken over 4 verschillende boeien:

 • Noordcardinaal,
  Lichtsignaal: doorlopende flikkering, (VQ) of (Q)
 • Zuidcardinaal, 
  Lichtsignaal: 6 snelflikkeringen (VQ) + LFI (lLong Flash) 10 sec. of 6 flikkeringen (Q) + LFI (Long Flash) 15 sec.
   
 • Oostcardinaal,
  Lichtsignaal: 3 snelflikkeringen (VQ) 5 sec. of 3 flikkeringen (Q) 10 sec.
   
 • Westcardinaal,
  Lichtsignaal: 9 snelflikkeringen (VQ) 10 sec. of 9 flikkeringen (Q) 15 sec.

Op de onderstaande tekening, even rustig bekijken, zijn we uitgegaan van een wrak zoals aangegeven in de middelste cirkel (het markeringspunt). De kleur van de betonning is geel zwart, maar elk cardinaal heeft een eigen kleur- en lichtkarakter.